Onze Reuen

Voor onze reuen ingezet worden voor de fok worden zij net als de teefjes uitgebreidt medisch gekeurd.

Ook hebben zij op de FCI shows hun kwalifikaties behaald zodat ze een positieve bijdrage voor het ras hebben.Pas als alles goed is mogen zij dekken.

Onze reuen staan ook ter dekking voor gepaste teefjes maar vooral gezonde teefjes.
Wij vragen ook naar een gezondheidsverklaring waar op staat of de teef Pattela onderzocht is en de uitslag hiervan en of haar ademhalingsorgaan in orde is.
Bij twijfel aan de gezondheid geven wij geen dekking van onze reuen.

******************************

Cruze the Draemland Bull